ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กและผู้สูงอายุ ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพุมเรียง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อเท็จจริง เพื่อนำเสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือ และได้ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดไชยา และโรงพยาบาลไชยาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแผนการให้ความช่วยเหลือกรณีผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียงเพื่อเดินทางส่งกลับภูมิลำเนา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]