ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ครอบครัว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัวเด็ก และลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านสอบสภาพครอบครัวตามแบบ บธ.7 เกี่ยวกับฐานะทางครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ รายได้ และบุคคคลใกล้ชิด กรณีครอบครัวรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 2 ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]