ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ไรเดอร์สาวหอบลูกตากฝนส่งอาหาร

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ไรเดอร์สาวหอบลูกตากฝนส่งอาหาร โดยเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ ได้มอบนมผง
และแพมเพิสสำหรับเด็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนและได้พูดคุยให้กำลังใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]