ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีครอบครัวเด็กประสบปัญหาเกิดเพลิงไหม้ที่พักอาศัย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีครอบครัวเด็กประสบปัญหาเกิดเพลิงไหม้ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยให้กำลังใจ พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉินและนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]