ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือกรณี ได้รับแจ้งเหตุเด็ก ถูกกระทำความรุนแรง โดยบุคคลในครอบครัวในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนกสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับนางสาวเกตสุดา ศรีวารีรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งเหตุเด็กถูกกระทำความรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ นำโดยนายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอท่ชนะ และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอท่าชนะ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ได้ร่วมกันประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนและให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]