ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์เพจเฟสบุ๊กและรายการ NBT

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวสุคนพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองท่าข้าม โรงพยาบาลพุนพิน และอาสาสมัครพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย กรณี ผ่านสื่อออนไลน์เพจเฟสบุ๊คได้แพร่ภาพสดเหตุการณ์บุคคลไร้บ้าน เจ้าหน้าที่ได้ประสานครอบครัวเพื่อดำเนินการส่งกลับภูมิลำเนา โดยโรงพยาบาลพุนพินรับตัวรักษาอาการป่วยทางกายเพื่อให้มีความพร้อมก่อนส่งตัวกลับภูมิลำเนา กรณี ผู้สูงอายุร้องขอความช่วยเหลือผ่านรายการ NBT ขอรับการสนับสนุนขาเทียมเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต โรงพยาบาลพุนพินได้ประสานไปยังโรงพยาบาสุราษฎรธานียื่นเรื่องเช้ารับการตรวจร่างกายเพื่อขอรับการสนับสนุนขาเทียม และเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]