ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศ สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางนกสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย และผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ในเขตพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่อำเดอทำชนะ อำเภอเมืองฯ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 12 แห่ง และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่อยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาติจำนวน 2 แห่ง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]