ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล และเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ที่ยื่นคำร้องกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ

วันที่ 6 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยี่นคำร้องประสงค์ขอรับเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ จำนวน 4 ราย อ.เมืองฯ 1 ราย อ.ไชยา 1 ราย อ.ท่าฉาง 1 ราย อ.วิภาวดี 1 ราย เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]