ลงพื้นที่ติดตามหลังปล่อยและวางแผนให้ความช่วยเหลือเด็ก กระทำความผิดอาญาที่อายุต่ำกว่า 12 ปี

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏธานี มอบหมายให้ นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่ติดตามหลังปล่อยเด็กกระทำความผิดอาญาที่อายุต่ำกว่า 12 ปี จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่อำเกอเวียงสระและอำเภอไชยา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแผนให้ความช่วยเหลือในกรณีครอบครัวเด็กที่มีสภาวะยากลำบาก ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]