ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 ที่ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวังของกรมราชทัณฑ์

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนกสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2564 ที่ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวังของกรมราชทัณฑ์ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 4 ราย และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ได้ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ พร้อมพิจารณาให้ความช่วยด้านเงินสงเคราะห์ในรายกรณีตามความเหมาะสมต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]