ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน และให้กำลังใจผู้ได้รับการอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการอบรม โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์)

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และว่าที่ ร.ต. วริทย์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน และให้กำลังใจผู้ได้รับการอภัยโทษ และลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการอบรม โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง (กรมราชทัณฑ์) ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ 2564 จำนวน 4 ราย ในพื้นที่อบต.ทำาทองใหม่ และเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]