ลงพื้นที่ประเมินปรับสภาพแวคล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก กรณีคนพิการร้องขอความช่วยเหลือในระดับพื้นที่โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 1 หลัง เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]