ลงพื้นที่ประเมินสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ

วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ประเมินสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ จำนวน 1 ราย อำเภอเมืองฯ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนฯ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]