ลงพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการประจำปี 2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2564 สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเวียงสระและอำเภอบ้านนาสาร จำนวน 4 แห่ง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]