ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม “เรามีเรา ช่วยเหลือปันสุข”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พมจ.สฎ มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ สอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือ ครอบครัว พลฯ สุชาติ ขาวนาวา สังกัด กรม ร.25 พัน 3 ร่วมกับ พันโท สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผบ.ร.25 พัน 3 และผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ หมู่ที่ 19 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สฎ
ซึ่งประสบปัญหา เรื่องบ้านที่พักอาศัย ทั้งนี้ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่กระทรวงกำหนด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]