ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

3 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ 1 รายในพื้นที่ ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี และเป็นเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานีรวมทั้งติดตามความคืบหน้า โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของจากกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 2 รายในพื้นที่ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]