ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุนพิน ผู้นำชุมชน อพม. ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอโดยได้มอบถุงยังชีพพร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]