ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ กรณี เด็กขอพระราชทานความช่วยเหลือเรืองรักษาฟัน

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนายวิชชบูรณ์ เนียมเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลประสงค์ ผู้นำชุมชน อพม. ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ กรณี เด็กขอพระราชทานความช่วยเหลือเรืองรักษาฟัน เนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]