ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี พันตำรวจเอกชุติพล เขมานุวงศ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าชนะ ผู้นำชุมชน อพม. ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว กรณี สามีทำร้ายร่างกายกรรยา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]