ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือ กรณี รับแจ้ง สามีทำร้ายร่างกายภรรยาซึ่งกำลังตั้งครรภ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือ กรณี รับแจ้ง สามีทำร้ายร่างกายภรรยาซึ่งกำลังตั้งครรภ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]