ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีพลเมืองดีแจ้งพบชายไร้ที่พึ่งอาศัยพื้นที่บริเวณตลาดนัดและสถานีรถไฟบ้านนาสารเป็นที่หลับนอน

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ร่วมกับ นายสายันห์ โต๊ะเส็น หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และน.ส.กมลรัตน์ สารสินธ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เทศบาลเมืองนาสาร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีพลเมืองดีแจ้งพบชายไร้ที่พึ่ง อาศัยพื้นที่บริเวณตลาดนัดและสถานีรถไฟบ้านนาสารเป็นที่หลับนอน จากการสอบถามชายดังกล่าว ได้เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีเพื่อหางานทำที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับจ้างซ่อมร่มกันแดดให้แม่ค้าในตลาดนัด มีรายได้ไม่พอค่าเช่าห้องจึงต้องหาที่หลับนอน
ตามพื้นที่สาธารณะ ขณะนี้ต้องการเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดอุดรธานี จึงได้ประสานนำตัวเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราวที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรอการส่งกลับภูมิลำเนาต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]