ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี มอบหมายให้ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายทินกร วงศ์สกุลบ้านลขที่ 147/406 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้สูงอายุขอความอนุเคราะห์จัดหาขาเทียม เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถชนทำให้ขาหักทั้ง 2 ข้าง ประกอบกับผู้ร้องพักอาศัยอยู่เพียงลำพัง มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวางเผนให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของ
กระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]