ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณี รับแจ้งเด็กถูกบิดาทำร้ายร่างกาย

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวจันทรา เหล่ากู นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ จนท.ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีรับแจ้งเด็กถูกบิดาทำร้ายร่างกาย ในพื้นที่ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลช้างขวา โรงเรียนบ้านไสตอ โดยเบื้องต้นได้รับตัวเด็กเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]