ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายภูธิป พหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ตามข่าวสื่อออนไลน์ กรณี “ชายคลั่งมีดจี้คอภรรยา และลูก 3 คนเป็นตัวประกัน” ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ในพื้นที่ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้กำลังใจแก่ผู้ถูกกระทำ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงพม.และแจ้งสิทธิพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]