ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ขอรับงบประมาณปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ

วันที่ 4 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และสิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนผู้สูงอายุ จำนวน 7 ราย ซึ่งขอรับงบประมาณปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์ ซึ้งแป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]