ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีส่งกลับภูมิลำเนาเดิม

วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ นายษมากร นวลไทย ปลัดอำเภอพุนพิน และนายศรายุทธรื่นระเริงศักดิ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีส่งกลับภูมิลำเนาเดิม โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบปัญหานฯ ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ณ สถานีรถไฟจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]