ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัวคนพิการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และว่าที่ร้อยตรีหญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าของที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง กรณีนายวีรวัฒน์ รื่นรวย อายุ 62 ปี เป็นผู้สูงอายุและเป็นคนพิการประเภทที่ 2 พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ทั้งนี้ มีโรคประจำตัวเป็นมะเร็งตับ ร่างกายไม่แข็งแรง มีอาการขาบวม ลุกเดินไม่สะดวกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย อาศัยอยู่บ้านกับบุตรชาย นายสุนทร รื่นรวย อายุ 38 ปี มีความพิการประเภทที่ 5 พิการทางสติปัญญา ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลย ปัจจุบันมี นายวิโรจน์ รื่นรวย ซึ่งเป็นน้องชายของบิดาที่จะเป็นคนมาดูแลในกิจวัตรประ จำวัตร และนำข้อมูลเพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]