ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ส่งกลับภูมิลำเนา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม แล้วว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับอำเภอพุนพิน นำโดยนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน นายษมากร นวลไทย ปลัดอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ส่งกลับภูมิลำเนา โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบปัญหาฯ ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในจังหวัดกระบี่


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]