ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีหญิงถูกสามีทำร้ายร่างกาย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีรับแจ้งจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี หญิงบถูกสามีทำร้ายร่างกาย และขอที่พักอาศัยชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]