ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณี ผู้ประสบปัญหาสังคมถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวพัชราภรณ์ เทพบุรี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรกาญจนดิษฐ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณี รับแจ้งจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 กรณี สามีทำร้ายร่างกาย ภรรยาและบุตร เพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]