ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว กรณี สามีทำร้ายร่างกายภรรยา

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นาสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวพัชรากรณ์ เทพบุรี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว กรณี สามีทำร้ายร่างกายภรรยา จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยให้กำลังใจและชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]