ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมคนเร่ร่อน

วันที่ 11 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมคนเร่ร่อนซึ่งอาจมีความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายร่วมด้วย ทั้งนี้ได้ทราบข้อเท็จจริงว่าผู้ประสบปัญหาทางสังคมอาศัยอยู่บ้านเช่าในอำเภอเมืองฯ แต่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้าน โดยลงพื้นที่ร่วมกับนายพงษ์ระวี หล้าสี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จำนวน 1 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาพิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]