ลงพื้นที่สอบข้อเท็จริงส่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอพุนพิน กรณีพบเห็นเด็กอายต่ำวกว่า 18 ปี ขายของ กลางสี่แยกไฟแดงในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอพุนพิน โดยมีนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน เป็นหัวหน้าชุด ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพบเด็กอายุต่ำกว่า18 ปี จำนวน 5 คน ขายของอยู่บริเวณแยกไฟแดง กม.1 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]