ลงพื้นที่สอบข้อเท็จ ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

1 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูร เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ว่าที่ร้อยตรีวริทธิ์ บุญเกษม นักพัฒนาสังคม และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับ ปลัดอำเภอพนม เจ้าหน้าที่ สภ.พนม ผู้นำชุมชน อพม. โดยผู้ถูกกระทำไม่ประสงค์จะแจ้งความร้องทุกข์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้กำลังใจ และ ให้คำปรึกษา โดยผู้ถูกกระทำจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากผู้กระทำมีพฤติกรรมใช้สารเสพติด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]