ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล กลุ่มตัวอย่างครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการมะขามเตี้ยแห่งความสุข

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดาชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายสิบเอกสัจจะอาวุธ นักพัฒนาสังคมลงพื้นที่ร่วมกับ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีอาสาสมัคร สาธารณสุขและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล กลุ่มตัวอย่างครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการมะขามเตี้ยแห่งความสุข จำนวน 3 หลังในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]