ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2565

วันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวประจำปี 2565 ในพื้นที่ อบต.คลองฉนาก อบต.บางไทร อ.เมือง สุราษฎร์ธานี อบต.ลีเล็ด อ.พุนพิน อบต.ท่าทอง ทต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ อบต.ชลคราม อ.ดอนสัก อบต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี ทม.ท่าข้าม อ.พุนพิน อบต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ อบต.ท่าฉาง อบตเสวียด อ.ท่าฉาง ทต.พุมเรียง ทต.ตลาดไชยา อ.ไชยา ทน.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย กลุ่มตัวอย่างพื้นที่ละ 30 ครอบครัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 420 ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]