ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกบันทึกสมุดพกครอบครัวกลุ่มเปราะบางและลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสารเยี่ยมบ้านประเมินความพร้อมของครอบครัวเด็กพิการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกบันทึกสมุดพกครอบครัวกลุ่มเปราะบาง จำนวน 5 ครอบครัว และลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสารเยี่ยมบ้านประเมินความพร้อมของครอบครัวเด็กพิการในการรับเด็กพิการกลับสู่ครอบครัว จำนวน 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]