ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการ ที่ร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางเพจ Facebook

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการ ที่ร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางเพจ Facebook 123hotnewssuratthani ในพื้นที่ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งศูนย์บริการคนพิการฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเพื่อเสอนคณะกรรมการในการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]