ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มครัวเรือนเปราะบางร่วมกับอาสาสมัรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 จำนวน 10 ครัวเรือน ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]