ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนายธนวัฒน์ แสงอ่อน นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 15 ครัวเรือน ในพื้นที่ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]