ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม นายธนวัฒน์ แสงอ่อน นักสังคมสงเคราะห์ นายนครินทร์ รจน นิติกร ร่วมกับ นางสาวอาทิตย เพชรฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา และนางชุลีรัตน์ ผันอากาศ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยนครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 10 ครัวเรือน ในพื้นที่ ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]