ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนผู้ประสบปัญหาตามการชี้เป้าของ อพม. ในพื้นที่ตำบลประสงค์

 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวศิริวรรณ พรหมทอง เจ้าหน้าที่ยกระดับเศรษฐกิจฯ ร่วมกับ อพม.ตำบลประสงค์ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนผู้ประสบปัญหาตามการชี้เป้าของ อพม. ในพื้นที่ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และนมผงสำหรับเด็กเล็กซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR SURATTHANI CENTER) และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]