ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง อ.บ้านนาสาร

วันที่ 19 สิงหาคม 2565นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม นายธนวัฒน์ แสงอ่อน นักสังคมสงเคราะห์ นายนครินทร์ รจนา นิติกร ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ ต.น้ำพุ ,ต.ทุ่งเตา และเทศบาลเมืองนาสาร อ.บ้านนาสาร ลงพื้นที่เยี่ยนครัวเรือนกลุ่มเปราะบางจำนวน 21 ครัวเรือน ประกอบด้วย ในพื้นที่ ต.ทุ่งเตา จำนวน 6 ครัวเรือน ต.น้ำพุ จำนวน 5 ครัวเรือน และเทศบาลเมืองนาสาร จำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือ ตามระเบียบของกระทรวง พม.


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]