ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประกอบอาชีพ

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอดอนสัก จำนวน 3 ราย และอำเภอชัยบุรี จำนวน 3 ราย เพื่อเสนอให้คณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมอนุกรรมการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้กู้ยืมตามลำดับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]