ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้เสียชีวิตจากกรณี เรือหลวงสุโขทัยล่ม ในพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก

วันที่ 4 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้เสียชีวิตจากกรณี เรือหลวงสุโขทัยล่ม จำนวน 2 ครอบครัว ในพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสักและในพื้นที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]