ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี คนพิการทางการเคลื่อนไหว ประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีผู้ดูแล เบื้องต้นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯและศูนย์บริการคนพิการฯ ได้พิจารณาวางแผนร่วมกันในการติดตามญาติที่จ.ชุมพร ซึ่งหากญาติไม่สามารถให้ความดูแลคนพิการได้ตามความเหมาะสม ศูนย์บริการคนพิการฯ จักได้ดำเนินการประสานข้อมูลไปยังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อพิจารณาช่วยเหลือด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]