ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินเจริญ ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม .) ตำบลสินเจริญ เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับงบประมาณตามโครงการ”ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ม.1,ม.3,ม.6,ม.10 ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]