ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นางสุมาสี มนตรีสวัสดิ์ อายุ 59 ปี อยู่บ้นลขที่ 47/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ยื่นคำร้องประสงค์ขอรับเงินกู้ยืมเพื่อการอาชีพคนพิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]