ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักสังคมพัฒนาสังค ม นายดนัย วิจารา นักศึกษาฝึกง นมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และ อพม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 7 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามการกิจและระเบียบยฯ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]