ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกรณีผู้ขอรับรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]